trochoi.io

Bubble Shooter Wheel

ArcadeKim cương

Bubble Shooter Wheel

Đây là trò chơi bắn bóng đặc biệt với một vòng quay gồm rất nhiều bong bóng. Để hoàn thành trò chơi, bạn phải ăn tất cả bong bóng trên vòng quay, bằng cách tạo thành nhóm ít nhất ba bong bóng cùng màu. Điểm của bạn sẽ giảm dần theo thời gian, vì thế hãy hoàn thành màn chơi thật nhanh để ghi điểm cao hơn.