Bubble Shooter Tale

ArcadeGiải đố

Bubble Shooter Tale

Bubble Shooter Tale là trò chơi bắn bóng với 70 cấp độ đầy thử thách. Làm nổ bong bóng bằng cách ghép ít nhất 3 quả với nhau. Mỗi cấp độ đều có mục tiêu riêng, phải hoàn thành mục tiêu để sang cấp mới, nhớ ghi đủ điểm để được 3 sao. Bạn có 4 sự trợ giúp: - Super aim: Kéo dài thời gian ngắm bắn - Rainbow bubble: ghép được với bất kỳ bong bóng nào - Horizontal bomb: Phá hủy toàn bộ hàng được chọn - Circle bomb: Phá hủy vòng tròn xung quanh hàng được chọn.