trochoi.io

Bubble Shooter Egypt

ArcadeKim cương

Bubble Shooter Egypt

Bắn nổ những quả bong bóng để thu thập các cổ vật bên trong. Kết hợp từ 3 quả bong bóng cùng loại trở lên để làm nổ chúng. Bạn phải hoàn thành một cấp độ trong thời gian giới hạn. Hoàn thành cấp độ càng sớm thì điểm sẽ càng cao.