Bubble Shooter Deluxe

ArcadeGiải đố

Bubble Shooter Deluxe

Bubble Shooter Deluxe là trò chơi bắn bóng cổ điển. Nhắm trúng quả bóng cùng màu để tránh cho khối bóng không chạ xuống cuối sân chơi, khi đó trò chơi sẽ kết thúc.