Bubble Pet Shooter

ArcadeNhấp chuột

Bubble Pet Shooter

Bubble Pets Shooter là một game arcade trong đó bạn làm nổ những bong bóng đầy màu sắc. Hãy kết hợp từ ba bong bóng cùng màu trở lên bằng cách ném quả bong bóng cùng màu vào chúng. Bạn càng bắn nổ nhiều bong bóng trong một lần ném, bạn càng nhận được nhiều điểm. Các quả bong bóng sẽ đi xuống một hàng nếu bạn không bắn hạ được quả nào. Mục tiêu chính của trò chơi là ghi càng nhiều điểm càng tốt và vượt qua các cấp độ!