trochoi.io

Bubble Invasion

ArcadePhổ thông

Bubble Invasion

Ghép 2 hoặc nhiều quả bóng cùng màu để loại bỏ chúng. Đừng để bóng vượt qua ranh giới! Bạn có thể đạt điểm cao như thế nào?