Brush Hit

3DArcade

Brush Hit

Brush Hit là trò chơi thư giãn dành riêng cho trẻ em. Việc của bạn là dùng một chiếc bút 2 đầu tô màu cho tấm thảm. Mỗi lần bạn click là cây bút sẽ đổi đầu. Chú ý đừng đặt đầu bút bên ngoài tấm thảm.