trochoi.io

Bricks Master

Arcade

Bricks Master

Bạn có thể vượt qua bao nhiêu cấp độ? Đập vỡ những viên gạch thật nhanh và điên cuồng. Đừng chạm vào các khối màu đỏ nếu không bạn sẽ mất mạng. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúc may mắn!

Trò chơi "Arcade" tương tự