Brain Tricky Puzzles

ArcadeGiải đố

Brain Tricky Puzzles

Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực ra không hề dễ chút nào. Nhanh chóng trả lời các câu hỏi trên màn hình, câu trả lời ở ngay trong bức tranh! Bạn có muốn thay đổi suy nghĩ của bạn? Có lẽ sẽ có một hiệu ứng khác.