Trí não và Toán học

ArcadeGiải đố

Trí não và Toán học

Trò chơi này là một trò chơi dựa trên điểm số và bạn phải tìm các số theo đúng thứ tự càng sớm càng tốt. Có 3 chế độ chơi khác nhau: 1- Chế độ bình thường: Bạn phải chạm vào các số từ 1 đến 70 theo đúng thứ tự. 2- Chế độ Đảo ngược: Bạn phải chạm vào các số từ 70 đến 1 theo đúng thứ tự (thứ tự ngược lại). 3- Chế độ thời gian: Bạn có 120 giây để chạm vào tất cả các số từ 1 đến 70 theo đúng thứ tự. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức và cố gắng giành được điểm số tốt hơn trong mỗi chế độ.