Đẩy chai

Phổ thôngGiải đố

Đẩy chai

Chai Push - là một trò chơi giải đố vật lý rất thú vị. Bạn cần phải vỗ nhẹ vào các chai và làm nước ép để thu thập các ngôi sao. Sử dụng kiến ​​thức vật lý và trí thông minh của bạn để vượt qua nhiều cấp độ hơn.