trochoi.io

Bomberman Legacy

Kim cương

Bomberman Legacy

Đặt một quả bom để phá hủy những chiếc thùng. Thu thập vật phẩm power-ups và chiến đấu với những người chơi khác. Chơi được tối đa 4 người. Có thể tùy chỉnh các phím điều khiển cho từng người chơi.

Trò chơi "Kim cương" tương tự