trochoi.io

Bomb Prank

3DArcade

Bomb Prank

Thời gian bắt đầu đếm ngược và quả bom bạn đang cố gắng giao nộp vẫn chưa hoàn thành? Trò chơi đấu trường nhiều người chơi hấp dẫn và vui nhộn. Quả bom đã được châm ngòi, ai cũng muốn tránh xa nó, nhưng quả bom chỉ có thể được chuyền giữa mỗi người chơi, bạn có thể giao thứ nguy hiểm của mình cho người khác trong những giây cuối cùng không?