Blue Box

Giải đố

Blue Box

Blue Box là một trò chơi logic đơn giản và độc đáo, trong đó nhiệm vụ của bạn là vận chuyển hộp màu xanh lam từ đầu màu xanh lá cây đến hộp màu đỏ.

Trò chơi "Giải đố" tương tự