Blow Up Jellies

Arcade

Blow Up Jellies

Đây là trò chơi với những viên thạch. Bắt và giữ các viên thạch, làm chúng nổ tung để ghi điểm và kiếm tiền xu nhanh hết khả năng. Khi bỏ lỡ quá 3 viên thạch, bạn sẽ thua. Thưởng thức nào!

Trò chơi "Arcade" tương tự