Bloons Archer

ArcadeBé trai

Bloons Archer

Một trò chơi bắn cung thú vị mà bạn phải sử dụng kỹ năng và sự thông minh của mình để bắn nổ tất cả những quả bóng với ít cung tên nhất. Bạn phải bắn nổ tất cả bóng để hoàn thành mỗi cấp độ và bạn phải phá hủy các cấu trúc bảo vệ xung quanh những quả bóng.

Trò chơi "Bé trai" tương tự