trochoi.io

Bloons Archer

Bé trai

Bloons Archer

Game aracde bắn cung hấp dẫn nơi bạn phải sử dựng kĩ năng và tư duy để bắn được tất cả số bằng bằng mũi tên gắn lửa bé xíu. Bạn cần phải bắn được hết số bóng trong mỗi cấp độ và phá hủy các chướng ngại vật.

Trò chơi "Bé trai" tương tự