Blocky Tetriz

ArcadeGiải đố

Blocky Tetriz

Sử dụng các phím trái, phải và phím xuống để di chuyển các khối. Sử dụng phím lên để xoay các khối. Ngoài ra, bạn có thể chạm hoặc nhấp vào các nút để làm tương tự. Mục tiêu của bạn là lắp các khối để tạo thành một hàng khối