trochoi.io

Blocky Bird

Bé trai

Blocky Bird

Giúp chú Vẹt Blocky tránh tất cả kẻ thù và thu thập xu trên màn hình càng nhiều càng tốt! Click chuột để điểu khiển chú chim bay. Blocky Bird sẽ là trò chơi thú vị nhất mà bạn thấy trong năm nay!

Trò chơi "Bé trai" tương tự