Blockcraft Cars Hidden Keys

Giải đố

Blockcraft Cars Hidden Keys

Blockcraft Cars Hidden Keys là một trò chơi trực tuyến tuyệt vời với những đồ vật ẩn. Tìm ra các phím ẩn trong các hình ảnh được chỉ định. Mỗi cấp độ có 10 phím ẩn. Tổng cộng có 6 cấp độ. Thời gian có hạn vì vậy hãy nhanh chóng và tìm tất cả các đối tượng ẩn trước khi hết thời gian. Bấm nhầm nhiều lần sẽ giảm thời gian thêm 5 giây. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu trò chơi và trải nghiệm thú vị nhé!

Trò chơi "Giải đố" tương tự