Block Champ

Giải đố

Block Champ

Block Champ là một trò chơi ghép hình nhưng có một vài điểm khác biệt! Hãy lấp đầy các hàng và cột bằng các khối để xóa chúng - nhưng hãy chú ý đến các ô bị đóng băng. Tuy nhiên, viên gạch mang kí hiệu sét luôn sẵn sàng trợ giúp bạn khi bạn tập hợp hai viên trong một dòng. Hệ số điểm của bạn tăng lên khi xóa đồng thời từng dòng, vì vậy hãy kết hợp các điểm điền lấp đầy dòng của bạn để có điểm cao!

Trò chơi "Giải đố" tương tự