Đảo Blackbeard

Giải đố

Đảo Blackbeard

Trò chơi logic, nơi bạn cần giúp Blackbeard thu thập vàng, nhớ cẩn thận với kẻ địch gặp phải trên đường.

Trò chơi "Giải đố" tương tự