Black Jack Grid

Giải đố

Black Jack Grid

Đây là Black Jack với một sự thay đổi khó hiểu. Sắp xếp các thẻ theo chiều ngang và chiều dọc để đưa tổng của chúng lên 21!

Trò chơi "Giải đố" tương tự