Birthday Cakes Memory

Bé gáiGiải đố

Birthday Cakes Memory

Click vào các thẻ bài để hé lộ những chiếc bánh ngon lành. Ghi nhớ vị trí của chúng để ghép hai thẻ bài giống hệt với nhau. Ghép hết các thẻ bài trên màn hình để hoàn thành cấp độ.

Trò chơi "Bé gái" tương tự