Big NEON Tower VS Tiny Square

Hành độngPhiêu lưuArcade

Big NEON Tower VS Tiny Square

Tháp mới. Kẻ thù cũ. Đi xe hơi và tránh những phiền toái neon trong phần thứ 3 của Big NEON Tower VS Tiny Square được chơi trên hàng triệu trang web! Lấy cảm hứng từ 90s Arcades, Big Neon Tower là một cấp độ platformer khổng lồ bị chia thành các phần đơn lẻ. Mỗi chướng ngại vật đã được đặt tỉ mỉ. Mỗi phần được thiết kế tuyệt vời. Cần sự kiên nhẫn và kỹ năng để điều hướng tháp mê cung. Chính xác là chìa khóa để thành công!