Big Must Jump

ArcadePhổ thông

Big Must Jump

Trên màn hình, có hai hình vuông đang di chuyển về phía nhau. Việc của bạn là chạm vào 1 trong hai hình vuông để nó nhảy tránh hình còn lại. Chú ý rằng, chỉ có hình to hơn mới nhảy qua được hình nhỏ hơn. Bạn phải quyết định thật nhanh xem chạm vào hình vuông nào, và căn thời gian thật chuẩn để nhảy tránh hình vuông còn lại. Trò này không dễ chơi đâu, thậm chí nó còn khó chơi hơn khi bạn tăng cấp, những hình vuông sẽ di chuyển ngày càng nhanh hơn!