trochoi.io

Big Game Hunting

Hành độngBắn súng

Big Game Hunting

Big Game Hunting là một trò chơi săn bắn 3D, một trình mô phỏng tuyệt vời trong đó kỹ năng bắn súng của bạn sẽ được cải thiện. Hãy thực hiện khả năng bắn tỉa của mình và thực hành trên các mục tiêu cơ học di chuyển và cũng hãy cố gắng đạt được điểm số tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc săn thực sự.