Best Friend DIY

Bé gáiGiải đố

Best Friend DIY

Galya là cô gái hướng nội. Vì vậy rất khó để cô ấy gặp gỡ và làm quen bạn mới. Một ngày kia, cô ấy quyết định sẽ tự tạo ra bạn thân cho chính mình. Galya đã làm việc như một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm. Tham gia nghiên cứu cùng cô ấy và giúp cô ấy làm nên phát minh thế kỷ. Hãy chọn nguyên liệu thật khôn ngoan nếu không bạn sẽ tạo ra một con quái vật đấy.

Trò chơi "Bé gái" tương tự