Ben Wall Paint Design

ArcadeBé gái

Ben Wall Paint Design

Vào ngày Chủ Nhật, Ben, Melisa và Rob có hẹn đi chơi công viên. Mọi người đều rảnh ngoại trừ Ben. Ben phải sơn tường nhà và muốn nhờ 2 người bạn sang giúp. Cả hai đều đồng ý, giờ thì ba người cùng nhau sơn tường nhà cho Ben.

Trò chơi "Bé gái" tương tự