Belt It

3DArcade

Belt It

Belt It là một trò chơi Trẻ em trực tuyến, Đó là một trò chơi đơn giản và thú vị. Hãy sử dụng các loại dây thừng có màu sắc đa dạng để buộc dây hàng hóa, và ngăn chặn tất cả các hàng hóa rơi xuống đường. Đó chính xác là công việc của bạn trong trò chơi này. Hãy cùng chơi nào!!!