trochoi.io

Beer Slide

Arcade

Beer Slide

Trò chơi trượt bia vô tận. Trượt bia xuống bàn. Nhảy qua chướng ngại vật và không làm đổ đồ uống của bạn! Các tính năng: - Nice, ambient bar and pub look - Variable difficulty curve. The beer glass accelerates and decelerates randomly over time, to keep you on your toes - Easy, one touch gameplay Fans of beer pong and other beverage related games will love this.. Đồ uống có thể được thay thế bằng đồ họa khác như rượu vang, rượu táo, rượu hoặc bất cứ thứ gì khác

Trò chơi "Arcade" tương tự