Beeline

Arcade

Beeline

Bay qua những bông hoa nhỏ để 'nở' chúng thành những bông hoa lớn và đẹp, sau đó quay trở lại căn cứ! Tránh những con ruồi khủng khiếp ẩn nấp ở những nơi nguy hiểm.

Trò chơi "Arcade" tương tự