Xếp hình bóng chuyền bãi biển

Giải đố

Xếp hình bóng chuyền bãi biển

Đây là trò chơi ghép hình bóng chuyền trên bãi biển. Chọn độ khó mà bạn muốn chơi và ghép các mảnh vào đúng vị trí để có được bức ảnh hoàn chỉnh.

Trò chơi "Giải đố" tương tự