Bãi biển Sudoku

Giải đố

Bãi biển Sudoku

Sử dụng logic của bạn và giải câu đố Sudoku những con số phổ biến, bằng cách điền vào một lưới 9x9 với các số sao cho mỗi hàng, cột phải chứa tất cả các chữ số từ 1 đến 9. Phiên bản bãi biển này sẽ giúp bạn có một khoảng thời gian giải trí hàng ngày.

Trò chơi "Giải đố" tương tự