Beach Jigsaw

Nhấp chuộtGiải đố

Beach Jigsaw

Ghép hình động vật là trò chơi hành động đòi hỏi nhiều kỹ năng. Hai hàng thẻ bài động vật đang di chuyển trên màn hình. Hàng trên di chuyển từ trái sang phải, hàng dưới thì ngược lại. Bạn cần tìm ra hai thẻ giống hệt nhau ở mỗi hàng. Tìm đủ số lượng thẻ bài cần thiết trong thời gian giới hạn để vượt qua một cấp. Nếu nhấn sai chỗ, bạn sẽ mất một trong năm mạng. Chơi lại từ đầu nếu để hết thời gian hoặc hết mạng. Cấp độ càng tăng, tốc độ di chuyển của thẻ bài và các loại thẻ bài cũng tăng theo để tạo thêm thử thách.