Battle Within Coronavirus

ArcadePhổ thôngBắn súng

Battle Within Coronavirus

Bảo vệ cơ thể chống lại coronavirus! Bạn có một hệ thống chữa bệnh hiện đại, sử dụng máy bay không người lái nhỏ dưới hình thức tàu vũ trụ để chống lại bệnh tật và ngay bây giờ, hãy bảo vệ một bệnh nhân bằng việc bắt đầu với một tàu vũ trụ cơ bản và di chuyển qua cơ thể để đánh bại tất cả các virus mà bạn gặp phải trên đường đi. Khi hoàn thành mỗi cấp độ, bạn sẽ kiếm được những viên đá quý để nâng cấp tàu cũ và mua những tàu mới và khủng hơn. Hãy cùng trải nghiệm trò chơi thú vị này với các tính năng độc đáo ở 40 cấp độ và 6 phiên bản tàu vũ trụ.