Battle Royale Coloring Book

Phổ thôngGiải đố

Battle Royale Coloring Book

Battle Royale Coloring Book bao gồm 12 hình ảnh nhân vật trong Battle Royale mà bạn có thể tùy chọn và tô màu theo ý muốn. Bạn có 24 màu khác nhau và 9 loại bút chì để vẽ. Sau khi vẽ xong, các bạn dùng nút Print để lưu hình ảnh đã tô màu và đem khoe với bạn bè!