trochoi.io

Battle Area

3DBắn súng

Battle Area

Trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất 3D. Kẻ thù đã chiếm được mỏ khoáng sản nằm trên sao Hỏa. Là một người lính ưu tú, nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt tất cả kẻ thù và chiếm lại khu mỏ.