trochoi.io

Chỉ huy tiểu đoàn

ArcadeBắn súng

Chỉ huy tiểu đoàn

Được trang bị đầy đủ và chiến đấu theo cách của mình trên lãnh thổ của kẻ thù. Bạn sẽ cần sự trợ giúp từ những đồng đội của mình, vô số những nâng cấp và những kỹ năng mạnh mẽ để tồn tại.