Balls Sorting Deluxe

ArcadeGiải đố

Balls Sorting Deluxe

Balls Sorting Deluxe là một trò chơi giải đố. Bạn cần hoàn thành việc sắp xếp tất cả bốn quả bóng giống nhau vào bể ở mỗi cấp độ. Có hai chế độ để bạn chơi là cấp độ Dễ và Khó. Trong chế độ Dễ , bạn sẽ tìm thấy một số câu đố sắp xếp dễ dàng với ít quả bóng hơn và nhiều xe tăng hơn. Khi ở chế độ Khó, bạn sẽ có nhiều bóng hơn và ít xe tăng hơn để phân loại. Bạn có thể sử dụng các phần thưởng như thêm xe tăng hoặc +1000 điểm khi chơi trò chơi sắp xếp này.