Balloons Matching Deluxe

ArcadeKim cương

Balloons Matching Deluxe

Hoán đổi các ô liền kề để tạo thành một đường ngang hoặc dọc gồm 3 khối giống nhau trở lên.