Thiên đường bóng bay

Giải đố

Thiên đường bóng bay

Hôm nay, bạn sẽ đến công viên giải trí trong thành phố để tham gia cuộc thi kỹ năng Balloon Paradise. Mục tiêu của cuộc thi là ghi càng nhiều điểm càng tốt. Bạn sẽ thấy rất nhiều bóng bay xuất hiện trong khu vực chơi. Những quả bóng đa dạng màu sắc và kích thước. Chúng sẽ bay từ mặt đất lên bầu trời. Bạn cần chọn một quả bóng làm mục tiêu và click chuột thật nhanh để làm nổ bóng và bạn ghi điểm. Chúc chơi vui.

Trò chơi "Giải đố" tương tự