Ball Pipes

3DArcade

Ball Pipes

Đây là một cải tiến của trò chơi nối nước cổ điển. Mục tiêu của bạn là làm cho quả bóng nhỏ trong chai đổ vào thùng thành công.