Ball Pass 3D

3DArcade

Ball Pass 3D

Đưa bóng vào rổ một cách chính xác. Nó có thể là một khoảng cách khá xa. Bạn cần các thành viên của mình hỗ trợ để thực hiện úp rổ thành công. Hãy cẩn thận với những chướng ngại vật ở giữa. Họ sẽ phá hủy bóng rổ bất cứ lúc nào.