Ball Jump

Giải đố

Ball Jump

Ball Jump là trò chơi bóng mà bạn cần điều khiển bóng bằng cách nhấp vào màn hình hoặc sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang phải hoặc trái và tránh các lỗ. Bóng sẽ nhảy và bạn cần kiểm soát bóng.

Trò chơi "Giải đố" tương tự