Ball Hit

ArcadePhổ thông

Ball Hit

Có thứ gì đó đang ngăn quả bóng rổ lăn qua vòng tròn. Xoay cái này, di chuyển cái kia, và mọi thứ sẽ ổn. Hãy giúp quả bóng đi theo quỹ đạo phù hợp và rơi qua vòng tròn. Với mỗi cấp độ mới, việc đưa bóng vào rổ sẽ khó khăn và thú vị hơn một chút. Ball Hit - quả bóng rổ đang bay về phía vòng tròn, điều gì có thể xảy ra?