trochoi.io

Axe Master

ArcadeThể thao

Axe Master

Ném rìu là một môn thể thao mới và đang phát triển nhanh chóng. Nhấn để ném các chốt (trục nhỏ) vào các mục tiêu đang di chuyển. Tránh đầu lâu và đi tìm mắt bò đực. Đừng chạy ra khỏi trục! Tính năng:- Unlimited gameplay. - Easy to learn, hard to master. - Challenging boss levels. - Throw fast and accurate to score combo points. - Great theme, suitable for arcade lovers.