Axe Hit Champ

ArcadePhổ thông

Axe Hit Champ

Ném rìu trúng các mục tiêu, phá hủy các vật thể chuyển động Thể hiện kỹ năng ném rìu của bạn để hoàn thành các thử thách trong game hành động. Thử thách bản thân để đạt điểm cao hơn khi chơi Gold Hit Bạn có thể là người giỏi ném Rìu không?