trochoi.io

Atari Breakout

Arcade

Atari Breakout

Atari Breakout là trò chơi phá khối theo phong cách arcade cổ điển. Quả bóng này di chuyển theo đường thẳng và bật ngược lại khi gặp vách ngăn. Dùng quả bóng để phá các khối cho sẵn. Có 3 chế độ với lối chơi khác hẳn nhau, double, cavity và progressive. Double là chế độ chơi với 2 thanh chắn bóng cùng một lúc. Cavity cũng có 2 thanh chắn nhưng chỉ có 1 quả bóng, phá vỡ những bức tường chắn để giúp quả bóng thoát ra ngoài. Còn trong chế độ Progressive, các bức tường sẽ từ từ di chuyển đến gần quả bóng.

Trò chơi "Arcade" tương tự