trochoi.io

Astronaut Steve

Phiêu lưuArcade

Astronaut Steve

Một phi hành gia từ không gian ra bên ngoài để tìm kiếm thế giới cho người phụ nữ mà anh ta yêu thích. Một trò chơi thú vị với 20 cấp độ khác nhau và 20 thử thách khác nhau. Vượt qua các cấp độ và tiếp cận người phụ nữ bạn yêu thích.